Phishing Test Simulation


Ar žinojote, kad daugiau kaip 90% visų duomenų nutekėjimų, praradimų bei neteisėtų paviešinimų prasideda nuo elektroninio pašto sukčiavimo (angl. phishing). 

Mes galime padėti Jums išsiaiškinti, ar jūsų darbuotojai turi pakankamai žinių ir geba apsisaugoti nuo tokio sukčiavimo, bei suorganizuoti mokymus, padėsiančius užtikrinti tiek darbuotojų, tiek visos įmonės saugumą.

<a href=&quot;https://storyset.com/online&quot;>Illustration by Freepik Storyset</a>

IT pros have realized that simulated phishing tests are urgently needed as an additional security layer. Today, phishing your own users is just as important as having antivirus and a firewall. It is a fun and effective cybersecurity best practice to patch your last line of defense: USER

Devoro specialistai padės išsisakinti jūsų darbuotojų elektroninio pašto sukčiavimo žinių lygį bei išmokys, kaip pastebėti tokį sukčiavimą, o tai pagerins jūsų verslo duomenų saugumą.